30/03/2023
Artykuły
Zdrowie

Czy marihuana mogłaby zastąpić opioidy ?

Niektóre badania wykazały, że CBD może być niezwykle skuteczną alternatywą dla leków przeciwbólowych na receptę i leków na uzależnienie od opioidów.

Czy marihuana mogłaby zastąpić opioidy - prezydent Trump

Prezydent Trump oficjalnie ogłosił kryzys opioidowy „stanem zagrożenia zdrowia publicznego” w październiku 2017 roku. W tym czasie liczba zgonów z powodu przedawkowania opioidów w Stanach Zjednoczonych zbliżała się do 50 000, a prawie 60% z nich było spowodowanych przez nielegalne syntetyczne opioidy, takie jak fentanyl lub tramadol. Problem wciąż się nasilał. W zeszłym roku odnotowano ponad 80 000 zgonów z powodu przedawkowania opioidów, z czego około 90% było spowodowane silnymi formami syntetycznymi. Kryzys ten nie ulega poprawie i potrzebne są nowe strategie, aby się z nim uporać.

Czy legalizacja marihuany zmniejsza użycie opioidów?

Czy marihuana mogłaby zastąpić opioidy - legalizacja zmniejsza użycie opioidów?

Istnieje kilka powodów, dla których legalizacja marihuany wydaje się być obiecującą strategią w walce z trwającym kryzysem opioidowym. Po pierwsze, według wczesnych raportów populacyjnych, zgony z powodu przedawkowania opioidów spadły w stanach, które zalegalizowały medyczną marihuanę. Jednak te ustalenia nie są już aktualne, gdy czas analizy jest przedłużony do teraźniejszości; wszelkie korzyści z legalizacji marihuany na zmniejszenie przedawkowań opioidów wydają się być krótkotrwałe.

Stany, które zalegalizowały rekreacyjną marihuanę, doświadczyły początkowo 7,6% redukcji wizyt na izbie przyjęć związanych z opioidami w porównaniu ze stanami, które nie zalegalizowały marihuany, ale ta różnica zniknęła w ciągu 6 miesięcy. Pozostaje możliwe, że marihuana może służyć jako substytut popularnych opioidów na receptę, takich jak oksykodon, kodeina czy hydrokodon, ale nie może przezwyciężyć ciężkości uzależnienia od silniejszych nielegalnych opioidów, takich jak fentanyl czy heroina, które są coraz częściej nadużywane.

Niektóre badania wykazują znaczne ograniczenie stosowania opioidów na receptę u pacjentów, którzy używają również konopi, ale korzyść ta znika w ściśle kontrolowanych badaniach klinicznych. W tych badaniach klinicznych nie stwierdzono spójnych wyników w przypadku jednoczesnego stosowania konopi i opioidów na receptę, chociaż większość pacjentów zgłasza preferencję dla marihuany niż dla opioidów.

Jak konopie mogą zastąpić opioidy?

Could cannabis replace opioids - Jak konopie mogą zastąpić opioidy?

Obecnie prowadzonych jest 15 badań klinicznych badających zdolność konopi do zmniejszenia zapotrzebowania na opioidy. Te badania kliniczne są napędzane przez dowody z badań na zwierzętach, które trudno zignorować, patrząc na łagodzące ból interakcje między układem endokannabinoidowym, który jest stymulowany przez kannabinoidy takie jak THC, a układem opioidowym.

Eksperymenty przeciwbólowe na gryzoniach konsekwentnie wykazały, że THC zmniejsza zapotrzebowanie na opioidy. W siedmiu różnych badaniach, THC zmniejszyło skuteczną dawkę morfiny o 3,5 raza. Trzy kluczowe dowody potwierdzają ten korzystny efekt:

  1. Wiele kannabinoidów, takich jak THC, stymuluje receptory CB1 w układzie endokannabinoidowym, które znajdują się w tych samych regionach mózgu zaangażowanych w przetwarzanie bólu co receptory opioidowe i mogą również przyczyniać się do zmniejszenia bólu.
  2. Receptory CB1 w organizmie wchodzą w interakcje z receptorami opioidowymi, zwiększając ich działanie przeciwbólowe w badaniach na gryzoniach.
  3. Receptory CB2, kolejny cel kannabinoidów, mogą stymulować uwalnianie własnych opioidów w organizmie, które aktywują łagodzące ból receptory opioidowe.
Dlaczego więc istnieje rozbieżność między tymi trwającymi badaniami klinicznymi a wspomnianymi wyżej badaniami populacyjnymi?

Bezpośredni powód nie jest jasny. Niektórzy twierdzą, że poczucie kontroli nad zarządzaniem bólem, którego doświadcza się, gdy wybiera się stosowanie marihuany, może sprzyjać lepszym wynikom leczenia. Efekt ten mógłby wyjaśnić, dlaczego pacjenci, którzy mogli wybrać używanie marihuany razem w niektórych badaniach zmniejszyli swoje zapotrzebowanie na opioidy, w przeciwieństwie do randomizowanych badań klinicznych.

Możliwe jest również, że te korzyści wynikają z efektu placebo, gdzie ludzie mogą zwiększyć swój poziom opioidów bez leków i kontrolować swój ból tylko dlatego, że myślą, że otrzymują aktywny środek przeciwbólowy.

Co więcej, wyniki są mylące, ponieważ zmniejszające opioidy efekty marihuany mogą zanikać przy długotrwałym stosowaniu produktów o wysokiej zawartości THC, które coraz częściej pojawiają się na legalnych rynkach. Badania nad zmniejszającymi opioidy efektami THC u gryzoni są często krótkotrwałe, zwykle trwają tylko kilka dni, podczas gdy używanie marihuany u ludzi jest często chroniczne – ludzie biorą ją tygodniami lub dłużej. Wielokrotne stosowanie THC o wysokiej sile działania prowadzi do tolerancji, która często wynika z obniżonego poziomu receptorów CB1 i ogólnie słabszej sygnalizacji endokannabinoidowej.

Tak więc rozwój tolerancji na THC utrudniałby zdolność receptorów CB1 i opioidowych do współpracy w celu kontroli bólu. To mogłoby wyjaśnić, dlaczego krótkoterminowe badania na gryzoniach wykazują korzyści z THC zmniejszające opioidy i jak te efekty są często tracone w długoterminowych badaniach klinicznych u ludzi.

Furthermore, this phenomenon could explain the initial decline in opioid overdoses when states legalise cannabis, but as tolerance develops over several months, the opioid-reducing effects of cannabis disappear in the population.

Biorąc pod uwagę wszystkie obecne dowody, nie ma jednoznacznej zgody co do tego, czy konopie mogą zastąpić lub zmniejszyć zapotrzebowanie na opioidy w leczeniu bólu.

Czy marihuana mogłaby zastąpić opioidy – Wideo

Źródło: YT UCLA Health

Czy istnieją zagrożenia związane z jednoczesnym stosowaniem marihuany i opioidów?

W niektórych przypadkach łączenie marihuany z opioidami wiązało się z gorszym zdrowiem psychicznym, a takie połączenie może być gorsze dla osób powyżej 65 roku życia. Jednak inne kwestie bezpieczeństwa, takie jak depresja oddechowa po opioidach, nie pogorszyły się przy jednoczesnym stosowaniu marihuany, co przynajmniej łagodzi niektóre obawy.

I w większości przypadków, jednoczesne używanie marihuany nie zwiększa użycia opioidów, obalając ideę, że marihuana jest narkotykiem-bramą, ostrzeżeniem wielu wojowników narkotykowych.

Czy CBD może pomóc w uzależnieniu od opioidów?

Pomimo braku klinicznych dowodów na to, że konopie mogą zastąpić opioidy, CBD wyłania się jako potencjalna strategia pomocy osobom próbującym przezwyciężyć zaburzenia związane z używaniem opioidów.

Włochy niechcący zalegalizowały konopie bogate w CBD w 2017 roku (zasadniczo „konopie” według amerykańskich standardów prawnych) i odnotowały zmniejszenie stosowania opioidów, co sugeruje, że konopie bogate w CBD mogłyby zastąpić opioidy w krótkiej perspektywie.

Kilka badań klinicznych wykazało, że CBD zmniejsza sygnały, które wyzwalają głód opioidów i tłumi podwyższoną reakcję na stres, która towarzyszy głodowi. Wyniki badań na gryzoniach pokazują, że CBD zmniejsza wiele negatywnych zmian w zachowaniu, lęku i ekspresji genetycznej, które towarzyszą odstawieniu opioidów i prowadzą do nawrotu choroby.

Badania te wyznaczyły etap dla dodatkowych badań klinicznych (takich jak to, które odbędzie się w Tarzana Treatment Center w Los Angeles) w celu zbadania potencjału CBD jako terapii wspomagającej w zaburzeniach używania opioidów.

Logo eksplozji nasion nuka

Jeśli zdecydujesz się na uprawę własnych roślin konopi, zawsze kupuj dobrej jakości, świeże nasiona konopi. Możesz sprawdzić nasiona od Nukaseeds.

Ten post jest również dostępny w: English Deutsch Français Polski Español Čeština

Published by Blood

30/03/2023

Post a comment

Login
OR
Register
to make a comment