23/02/2023
Artykuły
Studia
Zdrowie

Czy po użyciu marihuany mogę być wrogo nastawiony?

Według niektórych małych badań, ludzie mogą być zrzędliwi lub wrogo nastawieni po użyciu marihuany.

W badaniu z grudnia 2014 roku badającym wpływ po użyciu marihuany na „impulsywność i wrogość w życiu codziennym”, naukowcy z Departamentu Psychiatrii w Yale University School of Medicine i Departamentu Psychologii na Penn State University współpracowali, aby lepiej zrozumieć, czy używanie marihuany wpływa na codzienne doświadczenia użytkowników. Poszukiwali 43 uczestników bez uzależnienia od substancji i poprosili ich o zgłoszenie używania alkoholu, tytoniu i rekreacyjnych konopi, impulsywności i wrogości interpersonalnej w okresie 14 dni. Uczestnicy byli mieszanką mężczyzn i kobiet, którzy wcześniej używali konopi i pili alkohol co najmniej raz w tygodniu. Nie byli uzależnieni od substancji i nie używali substancji innych niż konopie, alkohol lub nikotyna. Po telefonicznym badaniu przesiewowym i wstępnym wywiadzie wykonywali test na obecność tlenku węgla i oddawali próbki moczu. Następnie zostali przeszkoleni w zakresie wypełniania dziennej oceny.

Każdej nocy uczestnicy byli proszeni o zmierzenie następujących informacji:

  • Codzienne spożywanie alkoholu, tytoniu i konopi (ile napojów zostało wypitych, ile papierosów lub cygar zostało wypalonych i ile „puffów” konopi zostało wypalonych oraz rodzaj użycia).
  • Codzienna impulsywność, oceniana za pomocą 7-pozycyjnej krótkiej ankiety przy użyciu Barratt Impulsiveness Scale-Brief.
  • Codzienna wrogość interpersonalna w formie ankiety za każdym razem, gdy osoba miała interakcję interpersonalną trwającą dłużej niż pięć minut

Dane wykazały, że impulsywność wzrastała w dniach, w których używano marihuany w porównaniu z dniami, w których jej nie używano, a wrogość interpersonalna również wzrastała w dniach używania.

wrogość po marihuanie

Jest to widoczne w wynikach badań:

„Nasze odkrycia wspierają kierunkowy wpływ używania marihuany na wzrost impulsywności następnego dnia, co jest wynikiem nie opisanym wcześniej w literaturze. Jest to zgodne z wynikami wcześniejszych badań, że okazjonalni użytkownicy marihuany doświadczają silniejszego wpływu marihuany na uwagę i hamowanie w stosunku do użytkowników chronicznych (Theunissen i in., 2012).”

Jakie są naukowe podstawy tego wniosku? Naukowcy badają również to pytanie:

„Badania laboratoryjne wykazały, że osoby będące pod wpływem marihuany wykazywały systematyczne zmiany w zachowaniu i doświadczeniu interpersonalnym, w tym wzorzec wycofania interpersonalnego, wrogości i obniżenia umiejętności interpersonalnych. Pomimo subiektywnych doniesień o zwiększonych doznaniach i percepcji, osoby pod wpływem ostrego podania THC wykazywały obiektywne zmniejszenie liczby interakcji interpersonalnych, w które były zaangażowane oraz ekspresji komunikacji empatycznej. Sugeruje to, że używanie marihuany ma znaczący wpływ na zachowania interpersonalne, z których użytkownicy nie zdają sobie sprawy. W dodatkowych badaniach stwierdzono u użytkowników marihuany deficyty społeczno-emocjonalne oraz wzrost wrogości lub agresji.”

wrogie lub po użyciu marihuany

Badania wykazały, że osoby przewlekle używające marihuany wykazują dezaktywację przedniej kory zakrętu obręczy (ACC) i migdała w odpowiedzi na nieświadomą prezentację emocjonalnych twarzy, w porównaniu z grupą kontrolną wykazującą zwiększoną aktywację. ACC odgrywa rolę w monitorowaniu błędów, korygowaniu zachowań i hamowaniu w odpowiedzi na zmiany kontekstowe lub środowiskowe, więc dezaktywacja ACC i amygdali może przejawiać się jako niewłaściwe reakcje interpersonalne lub zmienione postrzeganie zachowań interpersonalnych u innych. Innymi słowy, przewlekłe używanie może wyłączyć tę część mózgu, która utrzymuje w ryzach reakcję zrzędliwej twarzy. Jakie są więc minusy bycia zrzędą? Cóż, według badaczy impulsywność wiąże się z wyższym ryzykiem chorób psychicznych, uzależnień i ryzykownych zachowań, podczas gdy wrogość może być powiązana z ryzykiem sercowo-naczyniowym, zaburzeniami zdrowotnymi związanymi ze stresem, zakłóconą intymnością i innymi agresywnymi zachowaniami.

Niewiarygodność badań nad wrogością po marihuanie.

Badanie nie jest pozbawione wad. Wielkość próbki jest niewiarygodnie mała.Badacze nie znaleźli żadnego wpływu spożycia alkoholu na impulsywność lub wrogość, mimo że powoływali się na wcześniejsze badania, w których stwierdzono taki wpływ (aby być sprawiedliwym, przytoczono inne badanie, w którym również nie stwierdzono wpływu alkoholu na zachowania ryzykowne, chociaż pięć minut na YouTube powinno uwiarygodnić pomysł, że alkohol i zachowania ryzykowne są często powiązane). Po drugie, badacze przyznali, że poproszenie uczestników o ocenę własnego zachowania mogło sprzyjać rozwojowi samoświadomości, która następnie wpływa na zachowanie interpersonalne lub ocenę zachowania, oraz że w przyszłych badaniach należy zbadać, czy samoobserwacja zachowania interpersonalnego prowadzi do różnic w rzeczywistym zachowaniu. Innymi słowy, uczestnicy mogli być nadmiernie samokrytyczni, wiedząc, że muszą rejestrować swoje codzienne zachowania na potrzeby tego badania. Po pierwsze, głównym predyktorem dla badaczy było to, czy ich uczestnicy zgłosili jakiekolwiek użycie konopi w porównaniu z określonymi dawkami, które, jak wiemy, mogą się znacznie różnić.

Wreszcie, co być może najbardziej zabawne, respondenci mogli być odurzeni podczas wypełniania kwestionariuszy, co mogło wpłynąć na tendencyjność odpowiedzi dla efektów tego samego dnia. Przyszłe badania powinny zbadać, czy poziom odurzenia zmienia te efekty. Tłumaczenie: nasi badani mogli być super pijani lub super naćpani, albo jedno i drugie, więc ich dane o sobie mogą być tendencyjne. Więc jesteś wrogo nastawiony po marihuanie? Według tego badania, tak, ale jak w przypadku wszystkich wyników badań nad marihuaną, potrzeba więcej badań, ponieważ ograniczona liczba badań, które istnieją, może powiedzieć nam tylko część historii. . Jest to kolejny powód, dla którego potrzebujemy więcej badań, abyśmy mogli testować, testować i jeszcze raz testować, aż będziemy w stanie wyciągnąć bardziej wiarygodne wnioski. Ponowna regulacja licencjonowania marihuany byłaby dużym krokiem we właściwym kierunku, ponieważ otworzyłaby więcej możliwości badawczych.

Powiązane artykuły :

marihuana a alkohol - marihuana a piwo
Marihuana i alkohol: Czy palenie marihuany lub picie alkoholu jest bardziej uzależniające?

Ten post jest również dostępny w: English Deutsch Français Polski Español Čeština

Published by Sakul

23/02/2023

Post a comment

Login
OR
Register
to make a comment