31/01/2023
Artykuły
Studia
Zdrowie

Czy używanie marihuany w czasie i po ciąży jest bezpieczne?

Czy używanie marihuany w czasie ciąży i po porodzie jest szkodliwe, a jeśli tak, to jakie są strategie zmniejszania ryzyka?

Wiele objawów związanych z ciążą, takich jak zwiększony poziom stresu, powtarzające się nudności i zmniejszony apetyt, jest często skutecznie kontrolowanych przez marihuanę u osób niebędących w ciąży. Ale czy używanie marihuany jest przydatną strategią terapeutyczną dla kobiet w ciąży, które mają problemy w trakcie i po ciąży?

Ponadto powikłania ciążowe nie znikają po urodzeniu dziecka. Wiele matek po porodzie cierpi na silny niepokój i depresję, odczuwa ból i źle sypia.

Jakie jest ryzyko używania marihuany dla rozwijającego się płodu?

marihuana - kobieta w ciąży

W badaniu przeprowadzonym w 2020 roku w Kalifornii około 11% kobiet zgłosiło używanie marihuany w czasie ciąży, czyli prawie dwukrotnie więcej niż przed legalizacją: 6% w porównaniu z 11%. Jednak głównym ograniczeniem tego badania epidemiologicznego jest to, że nie kontroluje ono składu konopi – nie jest specyficzne dla odmiany i nie kontroluje zawartości THC.

To tylko jedno z wielu badań, które są ograniczone, ponieważ nie uwzględniają używania CBD ani nie biorą pod uwagę dodatkowych używek, takich jak nikotyna i kofeina. W związku z tym trudno jest analizować wpływ samej marihuany na wyniki urodzeń i rozwój dziecka.

Wpływ używania marihuany w czasie ciąży na rozwijający się płód i zachowanie dziecka w późniejszym okresie życia jest niespójny. Po części czas używania marihuany w czasie ciąży może być związany z wyjątkowymi efektami. Receptory kannabinoidowe typu I (CB1), które THC aktywuje w celu wywołania uczucia odurzenia, nie są obecne u płodu do 19. tygodnia ciąży.

U małp rezusów THC łatwo przechodzi przez łożysko i może być wykryte we krwi płodu w ciągu 15 minut od spożycia przez matkę. Nie oznacza to, że płód może zostać zaćpany; dopiero w trzecim trymestrze mózg płodu ma struktury niezbędne do uzyskania takiego efektu, a nawet wtedy byłoby to zupełnie inne doświadczenie.

Niemniej jednak receptory CB1 i reszta układu endokannabinoidowego odgrywają ważną rolę w rozwoju mózgu. Na przykład mogą wpływać na rozwój komórek mózgowych, mówić im, gdzie mają się udać, z którymi komórkami mają się połączyć i jak mają wyglądać. Aktywacja receptorów CB1 odgrywa ważną rolę w rozwoju mózgu, który może zostać znacząco zaburzony przez THC, jeśli matka spożywa marihuanę w czasie ciąży. Przynajmniej taka jest teoria.

Na stronie alarmujące badanie na prawie 25 000 matek wykazało, że 500 dzieci urodzonych przez matki używające marihuany miało niższą wagę, częściej rodziły się jako wcześniaki i częściej trafiały na oddział intensywnej terapii noworodków. Co ciekawe, efekty te wystąpiły również po uwzględnieniu czynników takich jak status społeczno-ekonomiczny.

Co więcej, te negatywne efekty znikały, jeśli matka tradycyjnie używała marihuany i przestała w czasie ciąży, co sugeruje, że marihuana bezpośrednio wpływa na rozwój płodu.

Warto zauważyć, że wyniki te nie zostały konsekwentnie powtórzone. Ostatnie badanie przeprowadzone w 2020 roku wśród matek z Kalifornii nie wykazało wyraźnego wpływu używania marihuany na te wyniki u noworodków. W sumie wyniki te podkreślają dużą różnorodność wpływu marihuany na płód i rozwijające się dziecko.

Czy dieta ma na to wpływ?

dziewczyna w ciąży i liść konopi

Po pierwsze, są to tylko badania obserwacyjne i nie uwzględniają takich kwestii jak częstotliwość stosowania, dawkowanie czy różnice w stylu życia, np. dieta. Mimo że badania dotyczące interakcji diety z marihuaną i wpływu na rozwijający się płód są ograniczone, jedno z badań wykazało, że cholina zawarta w diecie może chronić przed szkodliwym działaniem THC w czasie ciąży.

Cholina jest niezbędnym składnikiem odżywczym występującym w wielu produktach spożywczych, takich jak jajka, mięso i ziemniaki. Organizm może wytwarzać własną cholinę, ale zazwyczaj nie jest to wystarczające, zwłaszcza dla rozwijającego się mózgu, który potrzebuje choliny do syntezy ważnej substancji chemicznej mózgu – acetylocholiny.

Zespół kierowany przez dr Camille Hoffman, konsultanta ginekologa i położnika w Denver w stanie Kolorado, od 2013 roku śledził poziom choliny u matek u ponad 130 kobiet i badał ich noworodki po urodzeniu. Chociaż stwierdzono, że używanie marihuany w pierwszym trymestrze ciąży wiąże się z problemami behawioralnymi, to jednak niemowlęta matek używających marihuany z najwyższym poziomem choliny miały lepszą samokontrolę, większą podzielność uwagi, więcej się przytulały i lepiej nawiązywały więź z rodzicami.

W wywiadzie z dr Hoffman podkreśla ona, że zwiększenie ilości choliny w diecie nie jest pewnym sposobem na bezpieczeństwo. Jednak na podstawie swoich badań dr Hoffman zaleca, aby przyszłe matki spożywały około 900 mg choliny dziennie, w postaci pokarmu lub suplementów, aby złagodzić potencjalnie szkodliwe skutki narażenia na THC w czasie ciąży.

Marihuana i inne substancje

Nawiązując do badań nad umiarkowanym używaniem marihuany przez matki w ciąży, dr Hoffman zauważył, że obserwowany wpływ na mózg płodu jest wciąż bardzo subtelny. „Ludzie podejmują różne dobre i złe decyzje, a [cannabis] nie wydaje się być tak zła jak [other drugs],” powiedziała.

„Tak, są nowe dane, które sugerują, że powinniśmy zachować ostrożność… Ale prawdopodobnie nie jest to tak szkodliwe, jak rzeczy, o których wiemy, że są szkodliwe, na przykład alkohol”.

Istnieją jednak pewne czynniki, które potęgują wpływ marihuany na rozwijający się płód. Dr Hoffman zauważył, że używanie wielu substancji może być znacznie gorsze niż używanie tylko jednej. Na przykład w jednym z badań jednoczesne używanie tytoniu i marihuany miało dwukrotnie większy wpływ na zdolność niemowlęcia do samouspokojenia się w porównaniu z niemowlętami, które używały tylko tytoniu.

Chociaż ten efekt był bardziej widoczny u dziewcząt, inny badanie okazało się, że wspólne używanie tytoniu i marihuany u chłopców prowadziło do większej dysregulacji reakcji na stres u niemowląt – u chłopców urodzonych przez matki, które używały marihuany i tytoniu, reakcja na kortyzol była o 35% niższa niż u matek, które używały tylko tytoniu, i o 22% niższa niż u osób nieużywających tytoniu. Nie wiadomo, dlaczego jednoczesne używanie tytoniu pogarsza wyniki w sposób charakterystyczny dla danej płci, ale podkreśla to potencjalne problemy związane z używaniem wielu substancji w celu leczenia objawów.

Wiele matek przyjmuje wiele leków, aby leczyć objawy związane z ciążą – np. niepokój, mdłości, sen – dr Hoffman zwraca uwagę, że interakcje między tymi wszystkimi lekami mogą nieść ze sobą ryzyko.

Wpływ marihuany na rozwój mózgu i zdrowie psychiczne

Wiele badań przeprowadzonych na zwierzętach laboratoryjnych wykazało, że THC ma szkodliwy wpływ na rozwój mózgu . Jednak w wielu przypadkach są to badania, które dotyczą jedynie ekstremalnego stosowania wysokich stężeń THC, a nie bardziej powszechnych schematów stosowania konwencjonalnych konopi jako całej rośliny.

Niemniej jednak badania podkreślają wrażliwość na THC regionów mózgu zaangażowanych w kontrolę impulsów, funkcje wykonawcze, rozwój emocjonalny i przetwarzanie nagrody. W związku z wpływem THC na te regiony mózgu, kilka bardziej kompleksowych badań dotyczących używania konopi w ciąży wykazało, że dzieci matek używających konopi są częściej impulsywne, nadpobudliwe, mają gorsze rozumowanie abstrakcyjne i funkcje wykonawcze.

Używanie marihuany przez matkę może mieć również wpływ na zdrowie psychiczne dziecka. Dziesięcioletnie dzieci z jednej kohorty zgłaszały wyższy poziom depresji, jeśli ich matki w pierwszym trymestrze ciąży nadużywały marihuany. Jest to godne uwagi, ponieważ około 70% dyspenserów w Kolorado zaleca stosowanie marihuany w pierwszym trymestrze w celu zwalczania mdłości.

Wielu rodziców słusznie obawia się długoterminowych konsekwencji behawioralnych używania marihuany, ale kontrolowane eksperymenty na ludziach są mało prawdopodobne w przyszłości. Korelacja nie jest równoznaczna z przyczynowością, dlatego należy zachować ostrożność przy przypisywaniu winy pojedynczemu czynnikowi w przypadku złożonych zachowań.

Chociaż niektórzy próbują ograniczyć ryzyko, przechodząc na produkty o wyższej zawartości CBD, naukowcy nadal niewiele wiedzą o długoterminowych konsekwencjach, jakie CBD wywiera na ponad 65 miejsc w mózgu i ciele płodu. Chociaż szkodliwość używania marihuany przez matki nie jest w żaden sposób udowodniona, nie ma też jednoznacznych dowodów na to, że jest to bezpieczne.

Jakie jest ryzyko narażenia dziecka na bierne palenie marihuany?

Nawet po urodzeniu noworodek może mieć kontakt z marihuaną poprzez mleko matki i bierne palenie. W jednym badaniu THC i jego metabolity zostały wykryte u dorosłych w śladowych ilościach po biernym paleniu marihuany. Chociaż te niewielkie ilości raczej nie będą miały żadnego wpływu na dziecko, to jednak powtarzające się narażenie na dym z konopi może z czasem narastać ze względu na rozpuszczalność THC i innych kannabinoidów w tłuszczach.

W innym badaniu wykazano, że chociaż poziom THC przenoszonego przez bierne palenie jest niski, to 11,3% THC wystarcza do wywołania łagodnych efektów subiektywnych u osób dorosłych. Efekty te można jednak zminimalizować dzięki lepszej wentylacji pomieszczenia.

Jakie jest ryzyko narażenia na kontakt z mlekiem matki?

Mleko matki jest kolejnym źródłem przekazywania kannabinoidów niemowlęciu. THC może być wykryte w mleku matki do 6 dni po paleniu. W niektórych przypadkach nie dochodzi jednak do przeniesienia THC. Obecnie nie jest jasne, jakie czynniki powodują, że THC jest przekazywane w niektórych przypadkach, a w innych nie.

Różna jest też proporcja przenoszonego THC. Jedno z badań badanie wykazało, że mleko matek, które regularnie używały marihuany, zawierało 2,5% z 0,1 grama marihuany o zawartości około 23,2% THC, którą wdychały. THC zostało wykryte w ciągu pierwszych 20 minut po inhalacji, a jego stężenie osiągnęło szczyt po około godzinie od spożycia. Co ważne, zmienność wprzenoszeniu THC pomiędzy matkami była ogromna i wynosiła od 0,4% (mało) do 8,7% (dużo).

Obecnie nie ma jasnych przewidywań co do tego, w którym miejscu tego spektrum znajdą się ludzie, ale szacuje się, że dawka, na którą narażone jest niemowlę, jest około 1000 razy mniejsza niż dawka, na którą narażona jest matka. Nie wiadomo, czy ma to znaczący wpływ na rozwój mózgu dziecka.

Czy marihuana może pomóc?

Pomimo ryzyka przeniesienia kannabinoidów na niemowlę, nie zawsze istnieje prosta, dobra lub zła odpowiedź na pytanie, czy używać. Na tworzenie więzi między matkami i opiekę nad dzieckiem może wpływać wiele czynników, w tym zdrowie psychiczne i samopoczucie matki.

Nawet 85% nowych matek doświadcza „baby blues” w ciągu kilku tygodni po porodzie, a u około 15% w ciągu pierwszego roku rozwija się kliniczna depresja poporodowa. Niepokój, słaby sen i ból po porodzie to kolejne wyzwania związane z okresem połogu.

Należy wybrać najbardziej skuteczne i bezpieczne strategie, rozważając ryzyko i korzyści. Mimo że istnieje coraz więcej dowodów na to, że objawy te można leczyć za pomocą CBD, wciąż jest zbyt mało badań nad wpływem tego kannabinoidu na rozwój w porównaniu ze znanym działaniem THC.

Podobnie jak w przypadku wielu aspektów zdrowotnych i bezpieczeństwa związanych z konopiami, nie ma ostatecznych dowodów gwarantujących ich bezpieczeństwo lub szkodliwość. Zamiast tego prawdziwe efekty leżą prawdopodobnie gdzieś pomiędzy alarmistycznymi poglądami propagowanymi przez konserwatywne źródła medyczne a bardzo głośną frakcją „marihuana jest całkowicie bezpieczna”. Pomimo dziesięcioleci obserwacji dzieci i badania wpływu marihuany na zwierzęta laboratoryjne, nasze zrozumienie wpływu marihuany na rozwijający się mózg człowieka jest wciąż w powijakach.

Czy ten artykuł Marihuana podczas i po ciąży okazał się pomocny? Może zainteresuje cię ten artykuł :

Użytkownicy marihuany w ciąży powinni wiedzieć o testach toksykologicznych

Ten post jest również dostępny w: English Deutsch Français Polski Español Čeština

Published by Sakul

31/01/2023

Post a comment

Login
OR
Register
to make a comment